Wie we zijn

CV De Peerlinke bestaat uit de volgende leden:
 
Dagelijks bestuur:
Voorzitter & Secretaris Wim Cuijpers
Penningmeester Arthur van de Ven
Vorst Cor Strooper
Vice-vorst Marc Meertens
 
Leden:
Naam: Lid sinds:
Wim Cuijpers 1982
Ron Meuwissen 1996
Jack Janssen 1998
Wienand van Rooijen 2001
Cor Strooper 2002
Arthur v.d.Ven 2004
Peter Schreurs 2006
Marc Meertens 2007
Ger Creemers 2008
Rick Simons 2017

Ere-leden:
Naam: Lid sinds:
Lei Schlangen 1966
Toon Dirkx 1967

Oud-leden:
Naam: Lid vanaf: Lid tot:
L.Strooper 1969 1975
M.Heutmekers 1958 1967
M.Snijders 1958 xxxx
J.van Thoor 1958 1967
Frans Thewis 1958 1995
Giel Janssen 1969 1974
W.Verstegen 1976 1980
Math Revenich 1980 1986
Ton Wagemans 1981 1985
Lei Aerts 1978 1986
Hub Mulleners 1983 1987
J.van Horen 1976 1988
Henny Tummers 1984 1985
Johan Reynen 1986 1987
Piet Simons 1988 1989
Herman Tummers 1989 1990
Jan Jans 1988 1994
Peter Schreurs 1993 1994
Marcel Janssen 1994 1995
Martin Verhoeve 1987 1996
Frans Demandt 1986 1997
Ron Evers 1998 1999
Paul Allerts 1999 2000
Hub Heutmekers 1990 2000
W.Hebben 1999 2003
Marcel Creemers 1992 2004
Peter v/d Hagen 1998 2004
Victor Lance 2006 2007
Mario Meyers 2004 2008
Huub Mulleners 1999 2011
John Houben 2009 2011
Bjorn Maesen 2004 2013
Frans Aerts 2010 2013
Theo Dekker 1998 2016
Jack Mohr 2007 2016
Rick Augostus 2015 2016

In memoriam:
Naam: Lid sinds: Overleden:
H.Nelissen 1958 1994
Charles Pistorius 1974 1998
Sjang Kusters 1958 2000
Martin Houben 1958 2008
Herman Heffels 1963 2009 
André Reijans 2009 2015